Αδύνατο 'ναι ενά κερί  
ν'ανάψει να μη στάξει  
αδύνατό 'ναι η π'αγαπά  
να μην αναστενάξει