Αη μου Γιώργη Μεθυστή  
και ψαροκαβαλλάρη  
κάντον εμένα ν' αγαπά  
κι άλλη να μην τον πάρει.