Αδιαφορώ για τσι χαρές  
που μου προσφέρει η μοίρα  
γιατί από την αγάπη σου  
την πιο μεγάλη επήρα