Βρείτε μου ένα βουλευτή που να μην είναι ψεύτης, για να μου δείξει υπουργό που να μην είναι κλέφτης