Είσαι το καλοκαίρι μου, ο χτύπος στην καρδιά μου.
Εβγα για λίγο να σε δω, να βρώ τη γιατρειά μου