Αγάπη πού'ναι δυνατή  
κ'έχει σε μπόρες ζήσει  
μόνο ο θάνατος μπορεί  
να τηνε ξεχωρίσει