Αγάπη που στο πέρασμα  
ο χρόνος δε τη φθείρει ,  
είναι η δική μας κοπελιά  
όφου και που θα σύρει .