Αισθάνομαι περίεργα  
αλλάζω χαρακτήρα  
γιατί αγάπη έδωσα  
κι αγάπη δεν επήρα