Φαίνεται θα ναι σφάλμα μου, καρδιά μου ν' αγαπήσω, τη βιόλα που δεν πρόκειται, ποτέ μου να μυρίσω