Μια μια τσι μέρες τσι μετρώ
η απόλυση για να 'ρθει
πολίτης να ξαναγεννώ
στα κρητικά εδάφη.