Είσαι το καλοκαίρι μου
ο χτύπος στην καρδιά μου
΄Εβγα για λίγο να σε δω
να βρώ τη γιατρειά μου