Μια μαντινάδα είναι η ζωή
κι ένα τραγούδι μόνο
που έχει γέλια και χαρές
ή στεναγμό και πόνο.