Με τση καρδιας μου την φωνή στον ουρανό μιλάω, να με έχει ο Θεός καλά μόνο να σε αγαπάω