Αγάπης φλόγα τση φωτιάς  
η φλόγα που ζεσταίνει,  
τη νιότη μιάς φτωχής καρδιάς  
που είναι παγωμένη.