Αγάπα με όσο σ' αγαπώ  
να σκάσουν οι γεχθροί μας  
για δεν υπάρχουν στον ντουνιά  
άλλοι καλύτεροί μας