Αγάπη παρακαλετή  
δεν έκανα ποτέ μου,  
μόνο με σένα κοπελιά  
και κακοφαίνεται μου.