Αγάπα με να σ' αγαπώ,  
θέλε με να σε θέλω,  
γιατί θε να'ρθει ενάς καιρός,  
να θες και να μη θέλω.