Αγάπη δε μου ζήτησες  
μα 'γω σου δίνω τόση  
που δε μπορει ανθρώπινη  
καρδιά να τη σηκώσει.