Αγάπησαν ή μίσησαν  
πολλοί στην κοινωνία  
μα τα'χω πάθει και τα δυό  
γυναίκα ειν' αιτία