Αγάπης πλάνη που γευτεί  
αυτό'ναι δυστυχία,  
κι αγάπη οχι υπαρκτή  
σημαίνει αποτυχία.