Αγάπη που θα σ'αρνηθεί,  
τη ζήση ν'του αρνείται  
γιατί ζωή α'δίχως σου,  
στο κόσμο δε νοείται.