Αγάπη την αγάπη σου,  
αγάπη τη στολίζει  
κι αγάπη στο περβόλι σου,  
παντοτινά θ'ανθίζει.