Αγάπη που δεν παίρνεται  
καλλιά να μη φυτρώνει  
μέσα στον κήπο της καρδιάς  
γιατί την τρώνε οι πόνοι.