Αγάπη αγάπης στέρηση  
δέ πρέπει να γνωρίσεις,  
γιατί στην έρμη μου καρδιά,  
αγάπη θα στερήσεις