Αγάπα με όσο μπορείς  
μέσα από την καρδιά σου  
γιατί η ζωή μου κρέμεται  
στα χέρια τα δικά σου.