Αγάπη μου εβρέθηκα  
μια μέρα μακρυά σου  
χωρίς να θέλω έγραψα  
στην άμμο τ' όνομά σου