Αδιαφορώ αν τη θέση μου  
εδά την παίρνει άλλος  
μάθε πως εγεννήθηκα  
εγωϊστής μεγάλος