Αγάπη τη σφραγίδα σου  
ήβαλες στη ζωη μου,  
γι' αυτό τσ'αυγής το ξύπνημα  
φωλιάζει στη ψυχή μου.