Αγάπα με γιατί κι εγώ  
άλλη δουλειά δεν κάνω  
μέρα και νύχτα σ' αγαπώ  
όλο και παραπάνω